Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Ako to funguje?
Pri jednoduchom porovnaní firemných "oddelení upomienok" z hociktorej sféry podnikania - stavebníctvo, veľkoobchod, doprava, priemysel či služby najrôznejšieho charakteru - so zaradením B4B call centra pred inými postupmi treba poukázať na výrazne vyšší objem úspešnosti pri porovnateľne nižších nákladoch. V pomere k odovzdanému počtu pohľadávok advokátskej kancelárii treba poukázať na značnú časovú úsporu a nižšie náklady. Mimosúdnym riešením si ponechávate „ otvorené dvierka“ a možnosť uzatvárania ďalších obchodov.

1. krok

Odovzdanie pohľadávky B4B-call centru:

U tuzemských dlžníkov účtujeme nášmu klientovi paušálnu čiastku a to na obdobie jedného kal. mesiaca –tzv. mesačné vyúčtovanie.

Výška paušálnej čiastky je závislá od počtu odovzdaných pohľadávok. Telefonické upomienky a vyhľadávanie je menom klienta, ako aj vysporiadanie a vyjasnenie prípadných reklamácií faktúr. Pokusy o intervenciu dlžníka končia 14 pracovných dní po odovzdaní prípadu, ak medzičasom nedošlo k vyrovnaniu v plnej výške.

2. krok

Automatické preberanie ešte nevyrovnaných pohľadávok do servisu inkasa B4B Inkaso s.r.o. Vykoná sa bez straty času, opätovného odovzdávania a preberania, event. bez ďalších zbytočných nákladov. Údaje sa preberú do našej databanky klasického inkasného konania.

Pri využití call centra sa ďalšie poplatky za spracovanie neúčtujú.

Ponuku call centra je možné v zmysle Vášho želania využiť aj u zahraničných dlžníkov

ilustrace
Domovská stránka kontakt firemný profil