Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Analýza
V dnešnej hektickej dobe, v čase pôsobenia náročných vnútorných i vonkajších ekonomických vplyvov, je nevyhnutné prehodnotiť a zlepšiť prežité zabehané pracovné metódy, hierarchiu hodnôt a to neodmysliteľne spolu s osobnými...
[viac]
Servis 24 hodín denne

Moderná technológia spracovávania pohľadávok, internetový portál špeciálne vyvinutý pre tento účel, Vám umožní kedykoľvek zistiť aktuálny stav...
[viac]

Ako to u nás chodí?

Otvorte si našu webovú stránku, nájdete v nej všetky kontakty a stručnú prezentáciu našej spoločnosti. Ak Vám tieto informácie nepostačujú, naši obchodní zástupcovia si dohodnú s Vami termín stretnutia.
Telefonicky sme Vám k dispozícii počas pracovného času od 8,00 hod. do 16,00 hod. denne. V prípade služby 2. smeny aj po tomto čase. Odpovieme na všetky Vaše e-mailové otázky.

Ak ste už naším klientom, máte k dispozícii kontaktnú osobu, ktorá sa o Váš prípad stará kompletne - a to od spracovania zákazky , cez priebežnú informovanosť, komunikáciu s Vami /spôsobom, aký Vám vyhovuje/ až po uzavretie zákazky.

S klientom uzavrieme mandátnu zmluvu a potom je už len na Vás, kedy, koľko, aké vysoké a aké staré pohľadávky nám odovzdávate. Každej pohľadávke ,bez spomínaných rozdielov ,venujeme rovnakú pozornosť.

Po odovzdaní pohľadávok - v akejkoľvek forme - excelová tabuľka, kópia faktúry, výpis zo saldokonta, kompletné saldokonto a pod. je u nás zákazka spracovaná v deň jej prevzatia.

Spracovaním sa rozumie:

  • vystavenie a zaslanie potvrdenia zákazky pre Vás
  • rešerš dlžníka , preverenie názvu, právnej formy, sídla, aktuálneho pobytu dlžníka podľa IČO ak sa už v našej databanke nachádza, poznáme aj jeho ekonomický status
  • zaslanie 1. upomienky dlžníkovi s výzvou, aby úhradu realizoval na Váš účet a to najneskoršie do 10 dní
Inkasným konaním sa rozumie:
  • zasielanie upomienok a výziev k úhrade v pravidelných intervaloch
  • telefonické inkaso dlžníka
  • osobné jednania s dlžníkom
  • v prípade nekontaktnosti dlžníka , jeho zatajovania a nezáujmu o riešenie- upozornenie na riziká, aké pre neho z takéhoto prístupu vyplývajú - podanie žaloby, podanie návrhu na konkurz, možné podanie trestného oznámenia
  • priebežná vzájomná informovanosť
V prípade úspešného vymoženia pohľadávky nasleduje vyúčtovanie našej provízie.
ilustrace
Domovská stránka kontakt firemný profil