Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Zahraničie

Koľko jazykov musíte ovládať, aby ste sa dostali k svojim peniazom?

Ani jeden. Stačí, keď budete kontaktovať nás. Naši partneri Vás budú zastupovať v celom svete. Ihneď. Postup inkasného konania je presne...
[viac]

Záverečná správa alebo krok k súdu

Žiaľ, existujú aj prípady, kedy je nutné v konaní pokračovať súdne.

V prípade, ak všetky mimosúdne kroky boli vyčerpané a k úhrade nedošlo, po dôkladnom posúdení ,odporučíme Vám ďalší postup . Váš prípad dokonale poznáme od začiatku. Preto nevznikne žiadna zbytočná strata času na opakované posudzovanie či informačné rozhovory o problematike. Rozhodnutie je na Vás. Akceptujeme Vaše želanie. Ak naďalej zostanete s nami, všetky ďalšie hlásenia o priebehu konania prebiehajú cez B4B Inkaso s.r.o.

Možnosti ďalšieho postupu môžu byť nasledovné:

  • podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
  • postúpenie na výkon exekúcie
  • podanie trestného oznámenia
  • podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • žaloba /individuálne vyplýva z druhu pohľadávky/
Súdne konanie zabezpečujeme prostredníctvom špecializovanej advokátskej kancelárie.
Ak o poskytovanie právnej pomoci nemáte záujem, alebo máte vlastného právneho zástupcu, spis u nás uzavrieme a zašleme Vám záverečnú správu.

Ak sú nám dostatočne známe dôvody nedobytnosti pohľadávky, vyššiemenované postupy Vám neodporučíme. V záverečnej správe tieto dôvody jasne uvedieme a doložíme dôkazmi potrebnými pre prípadný účtovný odpis pohľadávky v zmysle platných zákonov, napr. uznesenie o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, výpis z registra obyvateľov SR v prípade, že sa dlžníka nepodarilo nájsť, alebo dlžník zomrel a pod.

B4B Inkaso s.r.o. stojí pri Vás od začiatku do konca konania.
ilustrace
Domovská stránka kontakt firemný profil