Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Dlhodobé vymáhanie

Dlhodobé vymáhanie môžeme pre Vás zabezpečiť jednak na mimosúdnej a jednak na súdnej úrovni. V mandátnej zmluve máme spravidla stanovené, že formou splátok dlžníkovi umožníme maximálne 6 splátok. Dohody o väčšom počte splátok individuálne konzultujeme s Vami.
Ale čo v prípade, keď jediným zdrojom príjmu Vášho dlžníka je mzda, z ktorej časť je už zaťažená exekučným titulom , alebo jednoducho, dlžník je nesolventný? Je v takomto prípade ďalšia exekúcia účinná alebo možná?
Iste, pre nás i pre Vás je jednoduchšie stanoviť si hranicu 6 splátok. Úprimne, ani my sa neradi vraciame znova a znova k pohľadávke, ktorú sme prevzali pred viac ako 6 mesiacmi. Naviac, keď sa jedná o splátky á 200,- Sk mesačne. Ale, aj takých dlžníkov evidujeme. Všetko v záujme Vašej spokojnosti.
Vy máte na svoje peniaze nárok, dlžník má svoje reálne obmedzené možnosti.

Odovzdanie, vymáhanie a evidencia pohľadávok s právnym titulom

  • selekcia pohľadávok, ktorých vymáhanie nie je efektívne
  • evidencia pohľadávok
  • vyrovnávacie konanie
  • úradné zisťovanie cez RPO
  • zisťovanie cez živnostenský register
  • priebežná kontrola bonity
  • znázornenie v portáli na internete
  • priebežné podávanie správ o stave konania
  • vyhodnotenie exekučných opatrení
  • spracovanie spisov advokátom
B4B Inkaso s.r.o. sa stará o Váš prípad a preberá riziko viacnákladov, ktoré by ste inak museli vynaložiť sami.
Domovská stránka kontakt firemný profil