Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Profesionálna pomoc účtovníctva

Má Vaša koruna tiež štyri hrany?

Poznáte prosím, detailne stav finančného chodu Vašej firmy? Máte všetky dielčie s ním súvisiace postupy pod kontrolou? Je Váš manažment dlžníkov a pohľadávok optimálne...
[viac]

Pojmy a paragrafy

Mimosúdne inkasné konanie

  • inkaso pohľadávok v tuzemsku a 120 krajinách na účet klienta
  • upomienkové konanie
  • ...
    [viac]
Tipy a výhody

"Úroky z omeškania, upomienkové výdaje a ďalšie súvisiace poplatky inkasnej kancelárie tvoria súčasť vymáhanej pohľadávky od dlžníka. V prípade kompletného vymoženia ich za Vás vlastne uhradí Váš dlžník." Zamyslite sa prosím, nad situáciou, keď Vaše pohľadávky necháte vymáhať Vášmu obchodnému zástupcovi alebo Vašej -na túto činnosť určenej - účtovníčke, alebo možno peniaze naháňa sám konateľ firmy. Skúste si skalkulovať vynaložené náklady. Aký výsledok ste dosiahli?

Alebo - riešili ste niekedy svoje pohľadávky zdĺhavou súdnou cestou? Iste si na túto otázku sami odpoviete. Nie je naším záujmom túto formu vymáhania viac komentovať. Snáď stačí aspoň jednoduché konštatovanie, že pri súdnom vymáhaní platíte vopred, nám platíte províziu vždy po vymožení na Váš účet.

Dohody o uznaní dlhu a vyrovnaní pohľadávky v splátkach sú neodmysliteľnou súčasťou inkasného konania. Dohodami predídeme prípadnému "premlčaniu nároku" a na druhej strane zaistíme vyrovnanie za situácie, keď dlžník momentálne nedisponuje dostatočným finančným zabezpečením.
Vám zároveň šetríme ďalší čas a vytvárame priestor pre Váš skutočný predmet podnikania.

Vysoká akceptácia našej spoločnosti umožňuje Vám dostať svoje peniaze v krátkom čase a dlžníkom, na rozdiel od súdneho konania, individuálne a prijateľné riešenie v ich momentálnej finančnej situácii.

ilustrace
Domovská stránka kontakt firemný profil