Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Call centrum

Stačí len zavolať!

V oblasti psychologických postupov vyškolení spolupracovníci „B4B-call centra“ zaistia individuálnym prístupom a vhodne položenou otázkou priamo u dlžníka dôvod jeho omeškania....
[viac]

Profesionálna pomoc účtovníctva

Má Vaša koruna tiež štyri hrany?

Poznáte prosím, detailne stav finančného chodu Vašej firmy? Máte všetky dielčie s ním súvisiace postupy pod kontrolou? Je Váš manažment dlžníkov a pohľadávok optimálne zorganizovaný? Inkasujete úhrady Vašich faktúr v termínoch splatnosti? Ak áno, srdečne Vám blahoželáme. V opačnom prípade by sme Vám radi predviedli, ako na to, aby ste si v krátkom čase nemuseli robiť žiadne starosti.

V prvom rade je dôležité, aby ste si presne definovali postupy, vykonali selekciu dlžníkov, resp. pohľadávok, ktoré chcete riešiť. Z Vašej strany môžete /ale nemusíte/ zaslať dlžníkovi maximálne dve upomienky. Ak nedôjde k úhrade, sme tu pre Vás. Naši stáli klienti už výsledky našej práce poznajú a preto vedia aj dôvod, prečo nám zveria do správy kompletné účtovné saldokonto. Vy nás môžete „odskúšať“ aj na vzorke vybratých dlžníkov. Odporúčame využívať nízku výšku našej provízie pri pohľadávkach do 3 mesiacov po lehote splatnosti. Pravidelné intervaly medzi jednotlivými upomienkami, ktoré prísne dodržiavame, pravidelné telefonické výzvy i osobné jednania s dlžníkmi prinesú zaručený efekt.

Znie to síce jednoducho. Nie každý je ale hneď profesionálnym účtovníkom, tak ako nie každý ovláda dokonale problematiku pohľadávok. Nemáme pravdu?

Okrem toho, my sa na Váš problém pozeráme profesionálne, nie sme „zaťažení“ prípadnými „dobrými“ obchodnými, kolegiálnymi, kamarátskymi a niekedy aj rodinnými vzťahmi medzi Vami a Vaším dlžníkom. Urážlivé reakcie dlžníkov na našu adresu nemajú miesto, a keď sú vznesené, vieme profesionálne a individuálne reagovať. V konečnom dôsledku však dlžníkovi nijako situáciu neuľahčujú. Naopak, vstup našej spoločnosti do riešenia konkrétnej pohľadávky prináša iný pohľad, väčší rešpekt, v jeho vedomí \"stúpnete na cene\".

Uľahčenie práce Vašich účtovníkov nesporne prinesieme v tom, že ich odbremeníme od zbytočných administratívnych úkonov, ktoré za nich urobíme na profesionálnej úrovni a s vyšším výsledným efektom.

V rámci poradenského servisu Vám pomôžeme orientovať sa v zákonoch a predpisoch všeobecne súvisiacich s danou problematikou. Vaše pohľadávky riešime bez rozdielu ich výšky. S rovnakým nasadením a zanietenosťou našich spolupracovníkov, pretože Vaša spokojnosť je meradlom našej dobrej práce. Riešime ich ako by boli naše vlastné, pretože práve to je jadrom nášho podnikania. Štrukturovaný, priebežne zabezpečovaný manažment dlžníkov formou outsourcingu Vám poskytne pocit istoty, šetrí Vaše peniaze, viacnáklady, nepríjemnosti spojené s komunikáciou s dlžníkmi a nakoniec aj s preťažovaním Vašich zamestnancov. Nami poskytovaný servis citeľne zodvihne platobnú morálku Vašich dlžníkov, z neplatiča sa stane platiaci obchodný partner.
ilustrace
Domovská stránka kontakt firemný profil