Domovská stránka
Česko Austria Polska Slovensko  
Vstup pre klientov
Po klepnutí na tlačítko budete presmerovaní do zabezpečenej zóny.
Opäť korunu zaokrúhlime
Viete vlastne koľko peňazí práve rozdávate? Médiá prinášajú stále častejšie správy o klesajúcej úrovni platobnej morálky. Určite to poznáte na svojej vlastnej koži. Čím neskôr sa začnete svojimi pohľadávkami seriózne zaoberať,...
[viac]
Výhoda rychlosti

Vašu korunu opäť zaokrúhlime! Naša výhoda rýchlosti. Nemáte čas sedieť dlho pri internete? Tu získate rýchly prehľad našich možností a predností....
[viac]

Call centrum

Stačí len zavolať!

V oblasti psychologických postupov vyškolení spolupracovníci „B4B-call centra“ zaistia individuálnym prístupom a vhodne položenou otázkou priamo u dlžníka dôvod jeho omeškania. Na jednej strane takto možno jednoducho odstrániť nejedno nedorozumenie a na strane druhej, nemožno ale podceniť psychologický efekt intervencie tretej osoby.

Niekedy stačí len jedna výzva k tomu, aby upomienka „zabrala“ a peniaze máte obratom na Vašom bankovom účte. Nejeden pohľadávkový prípad sme vyriešili za dva dni. Vidíte ten rozdiel? Stačí len nenápadne prostredníctvom tretej osoby dlžníkovi pripomenúť, že je dlžník. V záujme vlastnej možno aj ješitnosti, ale hlavne, a to sme presvedčení, v záujme zachovania svojho dobrého mena, ihneď pohľadávku vyrovná ...a predsa sa točia!

Ak ste presvedčení, že Vaši doteraz neplatiaci zákazníci zaplatia po obdržaní oficiálnej upomienky, tak nie je ani potrebné vystavovať plnú moc na iné úkony , ale v prvom rade, zbytočne nestrácať čas a tým neplatiť viac. Aj nízke pohľadávky / aj keď u firiem s rôznym predmetom činnosti ide o veľmi relatívny pojem / sa pri počte 100 dlžníkov napr. á 2 500,- Sk ihneď zmenia na zaujímavý a iste chýbajúci obnos v každom firemnom rozpočte. Za predpokladu súdneho vymáhania by náklady za poskytnuté právne služby a súdne poplatky presiahli výšku jednotlivej pohľadávky. Náš poplatok pri takýchto pohľadávkach býva paušálny, určite nižší ako likvidita, ktorá Vám kvôli týmto pohľadávkam ušla.

ilustrace
Domovská stránka kontakt firemný profil